Publicaties

De terugkeer van de godin

Godinnenreligie in Nederland


Publicatie Bres 2010
In de steencirkel staan vrouwen in kleurrijke gewaden. Begeleid door de drums en in plechtige verwachting zijn ze gesluierd de steencirkel binnengeschreden. Zij vormen twee cirkels en doen dan hun sluiers af. De deelnemers aan de ceremonie staan in een grote kring om hen heen, dicht tegen de stenen. Eén voor één geven de priesteressen van Avalon het vuur van hun fakkel door aan de fakkel van hun zusters in Nederland, de priesteressen van de Godin: de energie van Avalon, het vuur van the Lady of Avalon wordt overgedragen aan de Godin in Nederland, die zij Nehalennia noemen, om zo deze Vrouwe van de Lage Landen bij de zee te reclaimen, opnieuw te bevestigen als Soevereiniteit van dit land.


Overal in de wereld worden Godinnentempels opgericht en zijn trainingen en opleidingen tot priesteres gestart. Naast de jaarlijkse Goddess Conference in het Hart van de Godin, het Engelse Glastonbury, worden in verschillende landen Godinnenconferenties georganiseerd. In Nederland is sinds 2003 een Godinnentempel in Hillegom. De eerste Nederlandse Godinnenconferentie vond in 2005 plaats en werd georganiseerd door Sandra Warmerdam en Suthisa Hein, beide priesteressen van Avalon in Nederland. De conferentie, geïnspireerd door de Goddess Conference in Glastonbury, was geïnitieerd door de Nederlandse Godinnentempel in Hillegom. Tijdens deze conferentie werd de naam van de Godin in het openbaar genoemd. Het was niet de eerste keer dat Nehalennia als Godin van de Lage Landen bij de zee werd aangeroepen en ook niet tijdens ceremonies of rituelen op die plek, maar dit was wel de eerste keer dat zij in het openbaar als zodanig werd gekend en genoemd.

Veel vrouwen beginnen hun zoektocht naar de Godin met het lezen van De nevelen van Avalon van Marion Bradley. Hierin wordt het overbekende Arthurverhaal opnieuw verteld, maar nu zijn de vrouwen hoofdpersoon en zijn ze niet de in- en inslechte tovenares, verleidster, verraadster en overspelige vrouw. Ze zijn priesteressen van het Appeleiland ‘Avalon’ en de Godin is hun Vrouwe. Er zijn vrouwen die zichzelf in het boek herkennen, doordat het vrouwelijke in dit verhaal ‘in al haar kracht wordt geëerd’. Deze vrouwen gaan op zoek. Ze bezoeken Glastonbury, klimmen de Tor op, bezoeken de bron in de Chalice Well Gardens en zwerven door het landschap. Vaak benoemen ze dit als ‘thuiskomen’ . Ze hebben heimwee naar deze plek, Avalon, en komen er steeds weer terug. Ze vinden andere vrouwen en praten over de Godin. En ze vragen zich af: is er ook zoiets in Nederland?De priesteressen zijn er weer
Zij lopen opnieuw op Moeder Aarde
Hervinden hun kracht om het pad te lopen
Want de Godin leidt hen

(Jacqui Woodward-Smit, priesteres van Avalon, The Priesteresses are returning, eerste couplet)


Sandra Warmerdam is vanaf het begin de drijvende kracht achter de tempel in Nederland. Zij bezocht Avalon, zoals Glastonbury noemt, voor het eerst in 2000 en ze was meteen verslingerd aan de natuur, het landschap, de energie. Zij volgde haar verlangen naar de Godin en begon haar inwijdingsweg in Glastonbury bij Kathy Jones. Vervolgens wilde Sandra ook in eigen land de Godin terugbrengen en Haar terughalen uit de vergetelheid. Het eerste wat zij deed was een tempel oprichten, samen met Manon Tromp. De lijn met Avalon lag voor de hand. Toen Sandra de ‘inwijdingsweg voor priesteres van de Godin’ in de tempel startte, werd er in eerste instantie gewerkt met een Jaarwiel dat dezelfde richtingen kende als bijv. het Wiccawiel maar de godinnen waren de Engelse godinnen van het Wiel dat Kathy Jones had ontwikkeld.

Daarna is de tempel de weg van de Nederlandse godin ingeslagen: het Wiel kreeg Nederlandse godinnen waarin bijvoorbeeld Holle, Freya en Ostara hun rechtmatige plek kregen en de inwijdingen vonden plaats in Nederland. Op centrum Athanor vonden we een prachtige plek met een steencirkel, een mini-Tor, een labyrint en een halve maanvijver: een prachtig godinlandschap.Vrouwe van dit levend land
Leef opnieuw in mij
Help mij herinneren
Hoe jij ons leidt
Schenk ons jouw zegening
Uit de oude tijd

(uit Engels door Marion van Eupen)

Priesteressen uit onze traditie eren net als vele andere paganisten de Godin. Zij eren haar als Moeder Aarde, als de vruchtbare levenbrengende Godin en als de Doodsgodin, die de Cauldron van geboorte, leven, dood en wedergeboorte beheert. Zij eren haar in haar maidengestalte, in haar sacrale sexualiteit, als de Grote Moeder en Kosmische Schepper. Wij zien haar als één en de velen, in vele gestalten en met Haar duizenden gezichten en namen. Zij is voor ons de Alpha en de Omega, chaos en onder, zo boven zo beneden. Door het jaar heen toont zij ons haar vele gezichten, als wij met Haar meereizen langs het Wiel. Zij verenigt het zorgzame van de Moeder en de daadkracht van de Vuurgodin in zich, de passie van Freya, de heling van Brigida en de Vrouwe van Water, de koesterende omarming van de Vrouwe van Aarde, Moeder Aarde. De Godinnenbeweging biedt een hernieuwd spiritueel pad voor de 21ste eeuw. De godinnenreligie is er altijd geweest, alleen is ze lang ondergronds geweest, omdat er niet langer plaats was voor de Godin in het openbare leven. Nu is het tijd dat we ons leven weer in balans brengen, dat mensen heel worden, zowel vrouwen als mannen, dat het dualistisch denken weer plaatsmaakt voor heelheid en verbondenheid, voor zorg en behoud. Het wordt tijd voor een samenleving waarin we samenwerken met elkaar in plaats van elkaar beconcurreren in een ratrace van individuen. Het is tijd dat we weer gaan zorgen voor Moeder Aarde. Dit is de terugkeer van de Godin.

Lida van de Water studeerde geschiedenis in Leiden. Ze is priesteres van de godin en verbonden aan de Nederlandse Godinnentempel in Hillegom. Zij is vanaf het begin betrokken geweest bij de tempel, de Godinnenconferenties, de ontwikkeling van het Nederlandse Godinnenwiel. Ze volgde de inwijdingsweg tot priesteres bij Sandra Warmerdam en Marion van Eupen. Ze geeft godinnenworkshops en -trainingen in de tempel. Lida is coach, trainer en tevens werkzaam in het volwassenenonderwijs.

Sandra Warmerdam is priesteres van AmMa en priesteres van Avalon, medeoprichter van de Nederlandse Godinnentempel Hillegom en de Godinnenconferentie. Zij begeleidt sinds 2005 de inwijdingsweg tot priesteres/priester in de Godinnentempel en organiseert reizen naar Glastonbury. Sandra coördineert de ceremonies die mensen bij de tempel aanvragen.

Zij danken alle betrokken priesteressen van de Godinnentempel bij het schrijven van het artikel voor Bres.

Dit is een uittreksel van het artikel dat verschenen is in zomernummer 2010 van BRES, nr. 263, dat is gewijd aan De Godin en de natuurreligie.

In De Nederlandse Godinnentempel kun je de ceremonies van het Wiel meevieren. Kijk op onze website voor de data en verdere informatie.

Wil je de Inwijdingsweg tot Priesteres van de Godin volgen? Neem dan contact op met godinnentempel.info of ga naar de website voor meer informatie. We organiseren vóóraf een introductie/voorlichtingsdag, waarop we je laten ervaren wat je kunt verwachten en we antwoord geven op je vragen.“Listen to the words of the Great Mother, who of old was called Artemis, Astarte, Dione, Melusine, Aphrodite, Ceridwen, Diana, Arionrhod, Brigid, and by many other names” - Charge of the Goddess